Top

Obsadenosť kurtov - 14. 07. 2019

Kurt číslo 1

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Obsadené Obsadené Obsadené Obsadené Obsadené Obsadené Volné Volné Volné Volné Volné Volné Volné

Kurt číslo 2

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Obsadené Obsadené Obsadené Obsadené Obsadené Obsadené Volné Volné Volné Volné Volné Volné Volné

Kurt číslo 3

08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Obsadené Obsadené Volné Volné Volné Volné Volné Volné Volné Volné Volné Volné Volné