Top

Oprava budovy tenisového areálu v roku 2015

V tomto roku sme sa rozhodli pridať ruku k dielu nielen pri organizovaní turnajov a úprave antukového povrchu kurtov ako každý rok, ale aj po dlhšom čase upraviť vzhľad budovy v našom tenisovom areáli. Úprava sa týkala vonkajšieho vzhľadu, najmä zašpineného povrchu, obitých rohov a úprava laku na drevených stĺpoch altánku, ktorý je súčasťou budovy. Vďaka nasadeniu a obetavosti niektorých členov tenisového oddielu, ktorí počas svojho voľného času a najmä dobrovoľne, bola budova upravená v krátkom čase a návštevníci kurtov mohli jej nový vzhľad obdivovať počas celej sezóny. Vďaka patrí najmä Mirovi Keméňovi, Lacimu Ferkovi, Palimu Gašparovičovi, Ľubošovi Václavovi ale tiež všetkým ostatným ktorí nejako prispeli pri práci alebo zabezpečovaní materiálu.