Top

Bánovská tenisová liga 2016 - odovzdanie cien

V nedeľu 5. apríla sme cez zasadnutie výročnej schôdze výkonného výboru tenisového klubu ocenili aj úspešných účastníkov prvého ročníka Bánovskej tenisovej ligy. Ceny za prvé tri miesta si odniesli hráči Marián Hamran za tretie miesto, Ladislav Ferko za druhé miesto a víťazný pohár si odniesol Peter Klobučník za prvé miesto. Všetkým trom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich výkony aj v nasledujúcom ročníku.