Top

XIII. ročník - Medzinárodný turnaj 60+, 70+ vo štvorhre 2021

Ak by niekto hľadal výhovorky ako sa to nedá, tak by mal v septembri každý rok zavítať na naše kurty na medzinárodný turnaj turnaj vo štvorhre seniorov nad 60 a 70 rokov. Na turnaji sa pravidelne zúčastňujú aj páry zo susednej Českej republiky. Tento rok sa konal 13. ročník a ako už tradične za krásneho slnečného počasia sme videli veľmi bojovné a odhodlané výkony našich "starých pánov", ktorí si ako každý rok nedarovali ani jednu loptu zadarmo. Aj keby sme chceli menovať víťazov, musíme sa zhodnúť na tom, že na tejto akcii sú víťazmi všetci zúčastnení a vysloviť im veľký obdiv za celodenný maratón zápasov, ktoré absolvovali. Kolektív TK Bánov praje všetkým zúčastneným ešte veľa odohratých gemov, setov a zápasov.